• Strona domowa
    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szydłowie, Szydłów 57
  • Dla uczniów i rodziców

    Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi poniżej informacjami ze szkoły!